Prázdninový provoz - ŠKOLNÉ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – platby školného

 

Vážení rodiče, kdo je přihlášený na prázdninový provoz, do konce června, prosím, uhrad´te úplatu za předškolní vzdělávání na číslo účtu 57239311/0100, variabilní symbol: 38, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte.

 

ČERVENEC: 196,- Kč

SRPEN: 178,- Kč

 

Pokud bude dítě chodit oba měsíce, můžete zaslat celkovou částku 374,- Kč.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v daném školním roce dovrší 6 let a více), školné neplatí.

 

V případě, že nebudou obě platby do konce června 2021 připsány na náš účet, nebude moci být dítě o prázdninách do mateřské školy přijato.