Informace k ZÁPISŮM

Vážení rodiče,

 

zápisy do mateřských škol na školní rok 2019/2020 budou i v letošním roce probíhat za možnosti využití aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“(podrobné informace najdete na www.mszapis.plzen.eu)

 

Přijímací řízení (zápisy) bude probíhat v těchto fázích:

 

15. 4. – 1. 5. 2019

elektronické vyplňování přihlášek na adrese www.mszapis.plzen.eu. Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ po domluvě na č. telefonu 724 133 687).

 

2. 5. – 3. 5. 2019

sběr vyplněných přihlášek přímo v mateřských školách

Ve 38. mateřské škole:

dne 2.května v době od 10:00 - 11:00 a od 13:00 - 16:00hod

dne 3.května v době od 10:00 do 15:00 hod

 

4. 5. – 31. 5. 2019

vlastní přijímací řízení