Žádost o OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10let z důvodu uzavření výchovného zařízení si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole ve čtvrtek 12.3. od 8:00 do 11:00hod a od 15:00 do 16:00hod a v pátek od 8:00 do 10:00 hod. V dalších dnech po telefonické domluvě s ředitelkou školy dle individuální potřeby rodičů.

Podrobnosti o ošetřovném:

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.
https://www.cssz.cz/      ( v horní části stránky ve žlutém rámečku )
Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy