Velké PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče,

velice Vám děkuji za vstřícnost, že si všichni Ti z Vás, kteří můžete, ponecháváte na přechodnou dobu děti doma nebo si je alespoň vyzvedáváte po obědě. Je to velmi psychicky náročné období pro celý kolektiv školky, pro paní učitelky, paní kuchařky, paní uklízečku, školnici, asistentku, kteří bojují s tlakem posledních měsíců a nemocí stejně jako celá republika. Některé navíc pečují samy doma o děti s distančním vzděláváním, jiné se starají o své starší rodiče. Přesto bychom chtěli mateřskou školu co nejdéle udržet v chodu a bez omezení např. kvůli opětovné karanténě nějaké třídy, popřípadě uzavření celé školy. Proto ještě jednou VELICE DĚKUJI Vám všem, kteří nám s tím pomáháte, moc si toho vážíme. Pomáháte celému provozu školky, které zůstávají, jako poslední z celého systému škol, otevřené.

Děkuji

Irena Cholinská