Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
- Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů
- Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy (školní jídelna)

Zřizovatel – Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Zřizovací listina

3. Popis organizační struktury povinného subjektu. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení Kontakty
5. Platby Školné a stravné
6. Identifikační číslo školy (IČ) 70941084
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace Místo a způsoby podání viz příloha č. 2
10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání
11. Opravné prostředky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
- poštou
- osobně
do 15 dnů ode dne doručení.

12. Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ po telefonické domluvě č.t. 724 133 687 během roku mimo oficiálních termínů zápisů v případě volné kapacity
v době oficiálně vyhlášených termínů - elektronické zápisy - stáhnout zde
Žádost o přijetí do MŠ
Přihláška ke stravování
Evidenční list dítěte
Žádost o poskytnutí informace
Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
Zápis do MŠ   květen formou elektronických zápisů

V průběhu školního roku v případě volné kapacity po domluvě s ředitelkou MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte 
Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací
Dosud nebylo řešeno

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence Nejsou uzavřeny.
17. Výroční zpráva

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2023
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2022
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2021
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2017

Aktivity pro děti

  • Plavání
  • Angličtina
  • Solná jeskyně
  • Bruslení
  • Pravidelná divadelní představení ve školce