Zvýhodněné stravné pro děti - projekt OŠMT MMP

 

Zvýhodněné stravné pro děti a žáky

 

 

(Pilotní projekt OŠMT MMP pro zřizované MŠ a ZŠ, na období září – prosinec 2021)

 

 

·           finanční podpora města Plzně je určena pro děti MŠ a žáky ZŠ, jejichž rodiče pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi

·           dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, rozhodnutí o přiznání dávky vydává Krajská pobočka Úřadu práce ČR

·           záměr: nabídnout těmto rodinám možnost zvýhodněného stravného na školní obědy pro děti a žáky

·           podmínka poskytování zvýhodněného školního stravování: 1/3 ceny stravného hradí zákonný zástupce a doloží škole rozhodnutí ÚP o přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi

·           princip úhrady stravného: 1/3 hradí zákonný zástupce a 2/3 hradí město (z rozpočtu OŠMT)

 

Vážení rodiče, pokud byste chtěl někdo využít podporu z tohoto projektu, kontaktuje mne telefonicky (724133687) nebo na mail CholinskaIr@ms38.plzen-edu.cz

 

Bc. Irena Cholinská

ředitelka školy