ZNOVUOTEVŘENÍ mš

Vážení rodiče,

I. fáze znovuotevírání škol (od 12.dubna 2021) se v případě škol mateřských týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dětí, jejichž zákonní zástupci jsou

·         zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

·         pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

·         pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

·         zaměstnanci bezpečnostních sborů

·         příslušníci ozbrojených sil

·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky

·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

·         zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Příslušnost k vybraným profesím doloží zákonný zástupce potvrzením zaměstnavatele, jinak nemůže být mladší dítě přijato.

Děti budou ve skupinách max. po 15 dětech, neinvazivní testování bude probíhat 2x týdně. Bližší informace již byly rodičům těchto dětí zaslány.

Informace o testování: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Pro upřesnění dalších informací, prosím, sledujte naše webové stránky.

Děkuji Vám za pochopení

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy