Změna provozní doby MŠ

Vážení rodiče,

neustále se snažíme zlepšovat kvalitu nabídky našeho PARNÍKU. Z tohoto důvodu jsme pro Vás prodloužili provozní dobu, abyste měli více času na vyzvedávání dětí.

Mateřská škola je nyní otevřena od 6.00 hod do 16.30 hod

Děti vyzvedávejte tak, aby se stačily v šatně převléknout a nejpozději v 16:30 jste opustili budovu školy. V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozu školy bude tato skutečnost považována za opakované hrubé porušování školního řádu a dle platných předpisů může dojít k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (viz Školní řád 38. MŠ).

 

Palubní posádka PARNÍKU