Vnitřní režim a omlouvání dětí

 

Provoz mateřské školy je celodenní, od 6.15 hod do 16.15 hod.
Ráno se děti scházejí ve spodní třídě Žabky ( Žabky a Rybky zvoní ve svých šatnách, Plavčíci do 7:15 zvoní u prostředního vchodu na Žabky, od 7:15 na svoje Plavčíky ). V 7:15 se děti rozchází s pedagogy do svých tříd.
Třída Žabek také slouží odpoledne jako třída konečná ( od 15:45 zvoní Rybky a Plavčíci u prostředního vchodu na Žabky ).
Děti přijímáme do 8:00 hod, následně zapisujeme docházku a normujeme stravu na den. Poté se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká.
Rodiče omlouvají děti na tentýž den telefonicky, nejpozději do 8:00 hod, na následující dny se děti omlouvají kdykoli během dne osobně, telefonicky ( 377 442 061 ) nebo mailem (CholinskaIr@ms38.plzen-edu.cz).
Pokud není dítě omluveno a předešlý den bylo v MŠ, počítá se mu stravné. Také pozdější příchod se hlásí předem učitelce na třídě nebo telefonicky do 8:00 hod – jinak nelze děti po 8:00hod přijímat.
Pokud je absence dítěte delší než 14dní, měla by být písemně omluvena ředitelce školy, bud´ mailem nebo na formuláři, který je možno vyzvednout na třídách.
 
Čas pravidelného pozdějšího příchodu do mš je nutné vždy nejprve dohodnout s učitelkou na třídě, případně s ředitelkou školy tak, aby nebyla pozdějším příchodem narušována organizace vzdělávání a provoz školy.
 
Děti vyzvedávejte z MŠ tak, aby se stačily v šatně převléknout a nejpozději v 16:15 opustily s rodiči budovu školy.