Projekt SMART Plzeňáčci

 

Vážení rodiče,

jako jedna z několika plzeňských mateřských škol jsme dostali možnost zapojit se do projektu SMART Plzeňáčci ( CZ.02.3.68/0.0/0.018_067/0012268 ) , který je spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je podpořit pedagogy partnerských škol ve využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek při vzdělávání dětí předškolního věku. Podpořit pedagogy tak, aby s využitím mentorů a odborných garantů zvyšovali kvalitu vzdělávání předškolních dětí především v oblastech logického myšlení, základů algoritmizace a podporovali rozvoj pregramotností a školní zralosti dětí. V rámci tohoto projektu získáme pro naši školu mimo jiné ICT techniku v hodnotě cca 280 000Kč.

Irena Cholinská, ředitelka školy