Přijímací řízení do MŠ

 

Vážení rodiče,

 

zápisy do mateřských škol na školní rok 2019/2020 budou i v letošním roce probíhat za možnosti využití aplikace „Elektronické podpory zápisů do MŠ“(podrobné informace najdete na www.mszapis.plzen.eu)

 

Přijímací řízení (zápisy) bude probíhat v těchto fázích:

 

15. 4. – 1. 5. 2019

elektronické vyplňování přihlášek na adrese www.mszapis.plzen.eu. Pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO (ve výjimečných případech v úředních hodinách v MŠ).

 

2. 5. – 3. 5. 2019

sběr vyplněných přihlášek přímo v mateřských školách

 

4. 5. – 31. 5. 2019

vlastní přijímací řízení

 

Všechny důležité informace budou ke konci března 2019 ještě upřesněny na našich webových stránkách nebo i na adrese www.mszapis.plzen.eu