PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do 38.mš Plzeň

 

INFORMACE K PŘÍJÍMACÍMU ŘÍZENÍ na školní rok 2022/2023

 

Vážení rodiče našich budoucích ŽABIČEK, RYBIČEK, či PLAVČÍKŮ, sběr žádostí bude probíhat ve dnech 4. a 5. května 2022 v těchto časech:

  4. 5. 2022   12:30 – 16.30 hod.                                                5. 5. 2021   10:00 – 15:00 hod.     

V případě, že na Vás již nezbyl termín schůzky v rezervačním systému, přijd´te v některém z výše uvedených časů.              

                         

 DOKUMENTY POTŘEBNÉ K DOLOŽENÍ PŘI PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:  

řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský průkaz nebo doklad o místě trvalého pobytu dítěte (pokud se liší od místa trvalého pobytu zákonných zástupců, originál potvrzení z ohlašovny pobytu), v případě cizinců doklad o místě pobytu.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které do 31. 8. 2022 dosáhne věku 5ti let). Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na žádosti.

Veškeré podrobnosti k zápisům naleznete na https://mszapis.plzen-edu.cz/

Kritéria pro přijetí naleznete zde https://mszapis.plzen-edu.cz/kriteria

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy