PODĚKOVÁNÍ

Skončil školní rok a pro nás je milou povinností poděkovat.

V prvé řadě dětem - za jejich nápady, upřímnost, bezprostřednost, úsměvy a jejich krásný dětský svět, do kterého nás denně pouštěly.

Poděkování patří také rodičům - za spolupráci, účast na školkových akcích, i za dárky, které nám děti předaly. Věřte, že si vašeho uznání velice vážíme.

Užijte si krásné prázdniny a v září se opět těšíme NASHLEDANOU!

loučí se s vámi celá posádka PARNÍKU 38.MŠ, v čele s kapitánem Bc.Irenou Cholinskou