Odklad povinné školní docházky do ZŠ

Odklad povinné školní docházky

 

Vážení rodiče, pokud uvažujete pro Vaše dítě o odkladu školní docházky, v rámci zjištění připravenosti pro zahájení školní docházky je třeba kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu v Plzni.

Postup: vyplnit dotazníky – Sdělení rodičů, Konzultace (vyplní rodič) a Sdělení MŠ (vyplní školka); pokud s dítětem navštěvujete jiného odborníka, tak přiložte kopii zprávy z vyšetření (neurologie, foniatrie, ORL, oční, logopedie, psychiatr apod.)

Všechny dotazníky doručte do PPP, ideálně do začátku ledna 2019 (žádosti o vyšetření zaslané po tomto doporučeném termínu nemusí být z kapacitních důvodů vyřízeny do termínu zápisů do ZŠ)

Vaše žádost o vyšetření dítěte bude zpracována. Následně obdržíte termín vyšetření a kontakt na odborného pracovníka, který vyšetření Vašeho dítěte povede.

 

Adresa poradny:                          Částkova 78

                                                        Plzeň

                                                       326 00

Telefon a e-mail: 377 468 124 – sekretariát, poradnamesto@pepor-plzen.cz

Odkazy na web stránky: http://www.pepor-plzen.cz/dok-pm (zde si stáhnete potřebné dotazníky)

 

( dle 561/2004 Sb, zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku )

Irena Cholinská, ředitelka školy