Nový ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Vážení rodiče,

nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020.

Naše mateřská škola je opět v provozu od 6:00 do 16:30 hod. za zvýšených hygienických a protiepidemických opatření. S těmi se, prosím, seznamte na nástěnkách v šatnách.

U vstupu v šatnách budou k dispozici prostředky k desinfekci rukou. Pobyt zákonných zástupců by měl být v šatnách co nejkratší, vyhněte se větší koncentraci osob v šatně.

Vzhledem k tomu, že mají školy povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění, včetně covid-19, dospělé osoby, ani děti s příznakem infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, včetně alergického onemocnění ( rýma, kašel...), je umožněn vstup do školy pouze v případě, že se prokáže potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte v mš, neprodleně dojde k poskytnutí roušky, umístění do izolace od ostatních dětí a kontaktování zákonného zástupce, aby si dítě bezodkladně vyzvedl.

 Z tohoto důvodu dětem dejte do tašek v šatně dvě roušky v sáčku.

Aktuální situaci budeme průběžně sledovat a s případnými změnami Vás vždy seznámíme na webových stránkách školy a na nástěnkách v šatnách.

Už  se ale na Vás i na všechny naše ŽABIČKY, RYBIČKY i PLAVČÍKY moc TĚŠÍME !! :-)

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy a lodní posádka Vašeho PARNÍKU