JARNÍ SLAVNOST

Slavnostně zveme mlád´átka i dospělá zvířátka, domácí i exotická, na zábavné odpoledne do zahrady našeho Parníku na JARNÍ SLAVNOST. A protože jsme celý rok v rámci našeho sportovního projektu cvičili se zvířátky, slavnost bude tentokrát na téma:

SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY

a bude se bude konat v pondělí dne 10. června od 16:15hod.

Budou zde připravena stanoviště zvířátek s různými úkoly pro děti i rodiče, klaunka Pepina namaluje dětem na přání zvířátkovský obličej a Vy si s sebou přineste jen dobrou náladu a něco dobrého na opečení.

Chléb, pití, kečup a hořčici připravíme my :-)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti sportovní odpoledne, děti si z mateřské školy vyzvedněte v tento den nejpozději do 16:10 hod Vzhledem k tomu, že všechny paní učitelky budou mít na starosti svoje stanoviště, není v jejich možnostech věnovat se ještě dětem pobíhajícím po zahradě. Z důvodu bezpečnosti s nimi proto procházejte všechna stanoviště, můžete jim i pomoci při plnění jednotlivých úkolů, bude-li to potřeba, ale nenechávejte je běhat po zahradě nebo lézt na průlezky bez dozoru. Po vyzvednutí ze třídy za ně přebíráte plnou zodpovědnost.

Těšíme se na příjemně strávené odpoledne.

Irena Cholinská, ředitelka školy