Informace o platbách

 

Vážení rodiče,

 

nezapomeňte si na prázdniny odhlásit všechny trvalé platby.

Od září 2021 bude výše školného 500,- Kč/měsíc.

Trvalý příkaz si zadejte od září 2021 (musí být zaplaceno do 15. dne na daný měsíc) číslo účtu zůstává stejné - 57239311/0100, variabilní symbol: 38, do zprávy pro příjemce vždy uveďte příjmení dítěte.

Trvalý příkaz, zadejte pouze na 10 měsíců (září až červen), o prázdninách je forma plateb odlišná.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti, které v daném školním roce dovrší 6 let a více), školné neplatí.

 

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy