DRONÍCI a DELFÍNCI - naše nové třídy

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsme chtěli co nevíce vyhovět žádostem o umístění dětí do naší mateřské školy, které  každoročně několikanásobně převyšují počet volných míst, podařilo se nám v letošním školním roce otevřít hned dvě nové třídy. DELFÍNCI mají třídu na našem PARNÍKU a jsou pro děti s povinnou předškolní docházkou. Je to třída pouze pro 13 dětí, takže se paní učitelky budou moci dětem více individuálně věnovat. DRONÍKY pak najdete na našem odloučeném pracovišti, v krásné vile v nově budovaném vědeckotechnickém areálu TechTower na Světovaru. Tato třída bude nadstandardně vybavena IT technologiemi a robotickými pomůckami s cílem rozvíjet u dětí digitální pregramotnost a informatické myšlení.

Obě třídy mohly vzniknout zejména díky podpoře našeho zřizovatele, městského obvodu Plzeň 2 Slovany a jeho paní místostarostky Evy Trůkové, DRONÍCI pak také ještě díky úzké spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně a jejím ředitelem panem Ing. Šantorou i díky velké podpoře pana primátora Mgr. Šindeláře, který také přišel malé DRONÍKY osobně přivítat hned 1. září.

Moc VŠEM tímto děkujeme a věříme, že se dětem bude v nových třídách moc líbit.

A abyste si udělali obrázek, jak moc hezké obě třídy jsou, jejich fotografie najdete ve fotogalerii i v několika odkazech:

https://www.plzen.eu/o-meste/aktuality/aktuality-z-mesta/v-plzni-pribylo-prvnacku-je-jich-vice-nez-1-700-zacal-novy-skolni-rok.aspx

https://www.facebook.com/moplzen2slovany/

https://umo2.plzen.eu/zivot-v-obvodu/aktualne-z-obvodu/na-slovanech-byla-otevrena-nova-skolka-techtower-odloucene-pracoviste-38-ms.aspx?fbclid=IwAR0qE9u7DpntDuRA88pge6Q0OsNtpIBE3eygJPZ8r-BY_ZjFdtw-yds6Igc

 

Bc. Irena Cholinská, ředitelka školy