DISTANČNÍ výuka pro PLAVČÍKY

Vážení rodiče,

při využití jakéhokoliv způsobu distančního vzdělávání musíme mít stále na paměti principy předškolního vzdělávání. To znamená dítě nepřetěžovat ani nepodceňovat, zabývat se celkovým rozvojem dítěte – posilovat a udržovat rozvoj dítěte v oblastech, ve kterých dosahuje úspěchu a využívat ho pro motivaci k činnostem, které jsou pro dítě obtížnější.

Podporujte rozvoj svého dítěte přirozenými prostředky, činnostmi, které jsou běžné, srozumitelné a realizovatelné v podmínkách jejich domova.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich jsme Vám vybraly činnosti z běžného života, které rodina určitě může zvládnout, pro které máte doma podmínky, pomůcky. Předkládáme inspiraci pro přípravu nabídky.

Dítě a jeho tělo

·         dostatek volného pohybu;

·        praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…);

·         hry se stavebnicemi, s míčem, navlékání korálů;

·         sebeobslužné činnosti (oblékání, hygiena, stolování);

·         hry s pískem apod.

Dítě a jeho psychika

·        čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemně (dítě i v roli vypravěče, rodič i v roli naslouchajícího); zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů (klíčení rostlin, sledování počasí…);

·         hry podporující paměť (pexeso, Kimova hra, hry se slovy…);

·         hry podporující představivost (stavebnice, skládačky, kreslení, malování…);

·         manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…);

·         třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek…);

·         hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů v obrázku…) apod.

 Dítě a ten druhý

·         společenské hry;

·         hry s pravidly;

·         komunikace s druhými, vzájemná interakce apod.

Dítě a společnost

·         zvyky a tradice ve svém okolí;

·         pravidla soužití (jak se chovám doma, v obchodě, v kině…); 

·         námětové hry (hraní rolí – na povolání, na rodinu…);

·         poslech hudby, seznamování s uměním apod.

Dítě a svět

·         poznávání okolí;

·         pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…);

·         seznamování s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…) apod.

 

Co by mělo být nejdůležitější?

·         Věnujme dítěti soustředěnou pozornost. To znamená vyhradit si na dítě čas, kdy se nebudeme věnovat jiným činnostem, kdy budeme plně zaměřeni na dítě a na to, co dělá, co děláme.  Povídejme si s dítětem, vyprávějme si.

·         Každý den si najděme chvíli na čtení. Nikdy není brzy na to začít dětem číst, nikdy není pozdě začít dětem číst. Můžeme si z toho vytvořit krásný večerní rituál před spaním.

·         Důvěřujme svému dítěti. Zvládne toho hodně, pokud k tomu dostane příležitost. Nebojme se, že rozbije talíř, vyleje vodu, rozsype mouku….to se přece stane i nám. Využijme takové situace k tomu, že není problém chybovat, ale učme ho po sobě uklidit (i když to nebude dokonalé). Zapojujme dítě do běžných činností doma, v zahradě i v dílně.

·         Hrajme s dítětem běžně dostupné hry (pexeso, Černý Petr, kvarteto…).

·         Dopřejme dítěti dostatek různorodého pohybu.

·         Učme dítě dodržovat pravidla (chování, stolování…).

„Chovejme se k dětem s laskavou důsledností.“ Z. Matějček

Zpracovala: Mgr. Hana Splavcová, garant předškolního vzdělávání NPI ČR, 24. 9. 2020

Přikládáme i zajímavé odkazy:

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001  

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002 

 https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA  

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641   

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641  

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

Milí rodiče, přejeme VÁM VŠEM hodně zdraví a těšíme se, až se zase na palubě Parníku všichni setkáme.

Iri a Vaše paní učitelky Věrka a Jana